ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260760
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040159
รหัส Obec 6 หลัก :
  260760
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwanasan(soknaksamakkee)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโศกนาค
ตำบล :
  แดงใหญ่
อำเภอ :
  บ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  wanasanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แดงใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2564 เวลา 11:16:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)


นายทานิน จันทะขาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2