ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260782
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030191
รหัส Obec 6 หลัก :
  260782
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าไม้สหกรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpamaisahakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านป่าไม้สหกรณ์
ตำบล :
  ลำนางรอง
อำเภอ :
  โนนดินแดง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31260
โทรศัพท์ :
  044630053
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2521
อีเมล์ :
  pamai_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนดินแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำนางรอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์


นายวิโรจน์ เหลือหลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน