ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260789
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010194
รหัส Obec 6 หลัก :
  260789
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านด่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbandan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกวัด
ตำบล :
  บ้านด่าน
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-664006
โทรสาร :
  044664006
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  anubanbandan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านด่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:59:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน


นายทองใบ สะอาดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน