ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260791
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010196
รหัส Obec 6 หลัก :
  260791
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสวรรค์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonsawanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  บ้านด่าน
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  nonsawan-witaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านด่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 21:25:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา


นางณัฐธยาน์ สากระจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน