ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260793
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010193
รหัส Obec 6 หลัก :
  260793
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyoncha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโยนช้า
ตำบล :
  บ้านด่าน
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2517
อีเมล์ :
  yoncha2011@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านด่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:56:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)


นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน