ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260794
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010187
รหัส Obec 6 หลัก :
  260794
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mahidolanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองนา
ตำบล :
  โนนขวาง
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-781397
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2514
อีเมล์ :
  mahidol187@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านด่าน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 16:59:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)


นายมนัส วาปีโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน