ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260795
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010188
รหัส Obec 6 หลัก :
  260795
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแต้พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองแต้
ตำบล :
  โนนขวาง
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0895853851
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2494
อีเมล์ :
  nongtaepat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านด่าน1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 19:16:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา


นางศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน