ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260798
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  260798
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำโรงสันติภาพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansomrongsuntipap
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสำโรง
ตำบล :
  โนนขวาง
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  samrongschool_2012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:02:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ


นายชวลิต ชุมพลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน