ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260799
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010197
รหัส Obec 6 หลัก :
  260799
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านปราสาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanprasat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปราสาท
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-600965
โทรสาร :
  044-600965
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15032468
อีเมล์ :
  watbanprasat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:00:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านปราสาท


นายวรานนท์ กระสินรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปราสาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน