ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260800
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  260800
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านกะหาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbankahad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกะหาด
ตำบล :
  วังเหนือ
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน พ.ศ. 2484
อีเมล์ :
  kahadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านด่าน2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านกะหาด


นายสังคม ปาสะกะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน