ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260801
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010203
รหัส Obec 6 หลัก :
  260801
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านปลัดปุ๊ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanpaladpuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปลัดปุ๊ก
ตำบล :
  วังเหนือ
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  081-9676296
โทรสาร :
  0897213282
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2479
อีเมล์ :
  watbanpaladpuk.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:14:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก


นายวิชชา กลิ่นวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน