ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260804
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010200
รหัส Obec 6 หลัก :
  260804
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านกะชาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANKACHAI SHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านกะชายน้อย
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-630447
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2483
อีเมล์ :
  watbankachai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:10:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านกะชาย


นายวิรัตน์ พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน