ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260805
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010201
รหัส Obec 6 หลัก :
  260805
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะโกตาเนตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantagotanate
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านตะโกตาเนตร
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-630035
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  bantago.br1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 17:03:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร


นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน