ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260842
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040192
รหัส Obec 6 หลัก :
  260842
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้าคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongyaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองหญ้าคา
ตำบล :
  แคนดง
อำเภอ :
  แคนดง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-630715
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๔
อีเมล์ :
  nongyaka201@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวฝาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:13:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา


นางสุภาพ กันยายน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2