ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260857
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042003
รหัส Obec 6 หลัก :
  260857
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมพรสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mathayompornsamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านหนองขวางน้อย
ตำบล :
  พรสำราญ
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-666-227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พค.2536
อีเมล์ :
  psr@psr.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:19:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ


นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2