ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260910
รหัส Smis 8 หลัก :
  31012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  260910
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  romburipittayakhom ratchamungklapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตะโคง
ตำบล :
  บ้านด่าน
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-186439
โทรสาร :
  044664015
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2530
อีเมล์ :
  admin@rbp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านด่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:39:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกผู้อำนวยการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2