ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650001
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  650001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสุรินทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubarnsurin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044511188
โทรสาร :
  044518919
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  anubarnsurin@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองสุรินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:34:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์


นายสมคิด รักษ์รอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน