ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650004
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  650004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHOKMAMIAN(THAMSUCHATUTIT) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหลักวอ
ตำบล :
  นอกเมือง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044516012
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2498
อีเมล์ :
  kloau_d@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นอกเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 07:05:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)


นายรอด อินเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน