ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไถงตรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650008
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  650008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไถงตรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHANGAITRONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านไถงตรง
ตำบล :
  นอกเมือง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044515130
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  banthangaitrong18@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นอกเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:03:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไถงตรง


นายลลิต จรทผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไถงตรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน