ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650011
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  650011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLAMCHI(WUTHIWONGRATSONGKHO)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านพลวง
ตำบล :
  คอโค
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044512394
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  lumchischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอโค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)


นายกระแสร์ อิ่มใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน