ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650014
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  650014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHOKPET SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกเพชร
ตำบล :
  ตระแสง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2471
อีเมล์ :
  bankokpet.025@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตระแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 17:04:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเพชร


นายสัญญา สุขยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน