ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650015
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  650015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รุ่งรัฐวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RUNGRATWITHAYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเสม็ด
ตำบล :
  ตระแสง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044069260
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2525
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตระแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา


นางรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน