ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650017
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  650017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  UPATCHAPUANUTHIT SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านตะโก
ตำบล :
  ตระแสง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0896288333
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  panik_chocoland@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตระแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 11:02:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ


นายกิตติพงศ์ มังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน