ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650018
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  650018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banswai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสวาย
ตำบล :
  สวาย
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044060223
โทรสาร :
  044060232
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2504
อีเมล์ :
  kangkoejang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:52:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวาย


นายอุทัย ชื่อมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน