ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650019
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  650019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpoydern(intarasuksa)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านปอยเดิน
ตำบล :
  สวาย
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044-546590
โทรสาร :
  044-546590
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13:08:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)


นางรจนา ทองประดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน