ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650020
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  650020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านโคกเมือง
ตำบล :
  สวาย
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590360
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 21:15:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเมือง


นางพนารัตน์ หาญมานพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน