ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650021
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  650021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannabua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาบัว
ตำบล :
  นาบัว
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044 143573
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2462
อีเมล์ :
  bannabuaschooll@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลนาบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09:58:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาบัว


นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน