ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650023
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  650023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankathom(kunrodnimit)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านหนองกระทม
ตำบล :
  นาบัว
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044546000
โทรสาร :
  044546000
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2479
อีเมล์ :
  Kathom.kun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 12:41:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)


นายเดชา บุตรดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน