ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเสือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650026
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  650026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเสือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNASUAK SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านปะปูล
ตำบล :
  นาบัว
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590355
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2491
อีเมล์ :
  bannaseuk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 12:33:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเสือก


นายสุวัฒน์ ครึ่งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน