ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650028
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  650028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PROMPRASATRATNUKUL SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปราสาท
ตำบล :
  เฉนียง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044558893
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มีนาคม 2468
อีเมล์ :
  promprasat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เฉนียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล


นายเจษฎา เสาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน