ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650029
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  650029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKATHOM(RUANWITHAYA) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านกะทม
ตำบล :
  เฉนียง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044501062
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 เมษายน 2475
อีเมล์ :
  katomroun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เฉนียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13:32:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)


นายสนิท พันแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน