ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650031
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  650031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSAKROM(PRASATSILSAMAKHKHI) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสกร็อม
ตำบล :
  เฉนียง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044515786
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เฉนียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15:48:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)


นายธำรงค์ จันทร์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน