ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650033
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  650033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAB SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคาบเหนือ
ตำบล :
  เทนมีย์
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044141026
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2462
อีเมล์ :
  bankab54@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทนมีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคาบ


นายสารี สายจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน