ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทนมีย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650034
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  650034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเทนมีย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHENMI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านขุนไชย
ตำบล :
  เทนมีย์
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044141032
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2475
อีเมล์ :
  bantenmee.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทนมีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:50:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเทนมีย์


นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทนมีย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน