ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650036
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  650036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANAMPUN(POKIA-PHLINUTIT 3) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านอำปึล
ตำบล :
  เทนมีย์
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทนมีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)


นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน