ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650039
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  650039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANANGKANSEKAE(PRADITRATSAMAKHKHI) SCHOOLsamukkee)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านอังกัญ
ตำบล :
  ตาอ็อง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044501036
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2547
อีเมล์ :
  angkun_sekair@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอ็อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 15:02:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)


นางมณีรินทร์ ธรรมกฤษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน