ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาอ็อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650040
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  650040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาอ็อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตาอ็อง
ตำบล :
  ตาอ็อง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044060186
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  taog2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอ็อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:42:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาอ็อง


นายวิศิษฏ์ นรานุต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอ็อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน