ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650041
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  650041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจันรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANJANROM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านจันรม
ตำบล :
  ตาอ็อง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044712676
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 /05/2483
อีเมล์ :
  Chanromschool@homail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอ็อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:20:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจันรม


นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน