ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650042
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  650042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHARAEN(POKIA-PHLINUTIT 1)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแจรน
ตำบล :
  ตาอ็อง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590198
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2539
อีเมล์ :
  Banjaran54@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอ็อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:17:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)


นายกริชชาติ วารสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน