ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650043
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  650043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAIKHONGNONJIK SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านใต้ฆ้อง
ตำบล :
  ตาอ็อง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044069268
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2490
อีเมล์ :
  taikongnonjik@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอ็อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:02:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก


นายสุภาพ วิเศษศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน