ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650044
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  650044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาเกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKAKO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านกาเกาะ
ตำบล :
  ตาอ็อง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590077
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/09/2488
อีเมล์ :
  bankakohschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอ็อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:36:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาเกาะ


นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน