ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650045
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  650045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRASATTRATMITRAPHAPTI 58
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปราสาท
ตำบล :
  ตาอ็อง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0885958237
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2468
อีเมล์ :
  Prasattrad58@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอ็อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:45:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน