ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขยอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650046
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  650046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขยอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAYONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านขยอง
ตำบล :
  ตาอ็อง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0804728819
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2515
อีเมล์ :
  kayong_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอ็อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09:18:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขยอง


นายสำเริง พวงมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน