ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเสกวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650047
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  650047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เสกวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SEKWITHAYAKHOM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านแสงตะวัน
ตำบล :
  ตาอ็อง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044069271
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 1 ...........พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  sakschool122@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอ็อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:31:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเสกวิทยาคม


นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสกวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน