ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650049
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  650049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทัพกระบือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantubkrabue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทัพกระบือ
ตำบล :
  สำโรง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0818775988
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2474
อีเมล์ :
  tupkrabue 32000@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:09:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทัพกระบือ


นายสำเร็จ เกิดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน