ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650051
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  650051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banprasittanu(pokear-plinutid 2)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านประสิทธิ์ธนู
ตำบล :
  สำโรง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590083
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2490
อีเมล์ :
  prasittanu@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:22:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)


นายณัฐ มุ่งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน