ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650053
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  650053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านรามเรียม
ตำบล :
  ราม
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0898461378
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ. 2478
อีเมล์ :
  banramschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราม


นายอาคม ชายสำอางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน