ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบรมสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650054
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  650054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบรมสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbromsuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเพี้ยสุข
ตำบล :
  ราม
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044069301
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2469
อีเมล์ :
  srn_110@surinarea1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบรมสุข


นายครองรัฐ ชมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรมสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน