ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสลักได
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650055
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  650055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสลักได
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSALUKDAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสลักได
ตำบล :
  สลักได
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044069304
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2462
อีเมล์ :
  Salakdaischool313@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สลักได
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2562 เวลา 16:17:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสลักได


นางรัตติยา สมทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลักได

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน