ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะบัล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650058
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  650058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะบัล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantabal school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านตะบัล
ตำบล :
  สลักได
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044531338
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  bantabal@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สลักได
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:14:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะบัล


นายจรูญ พันนุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบัล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน